Krav til kjøretøy

Dette er ikke noe merkeklubb, men for at turer og ekspedisjoner skal bli så optimale som mulig setter vi krav til egne kjøretøy. 4X4, gjerne god bakkeklaring og teknisk god stand.

Vi ønsker at hver bil er utstyrt med nødvendig verktøy og div deler til nødreparasjoner.

Alle kjøretøy må ha eget utstyr for overnatting og matlaging.

Kommunikasjonsutstyr. gjerne VHF, minimum PR.

Vi reiser på en enkel måte. Overnatting i bil, telt eller camper avhengig av type tur.

På lange turer er det bil eller telt / taktelt som er mest hensiktsmessig. Dårlige eller ikke eksisterende veier gjør bruk av tilhenger vanskelig.